Polityka prywatności

Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w serwisie internetowym „HACHETTE FLE”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Spółka Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-217  Warszawa, ul. Kolejowa   15/17. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. WARSZAWY XII Wydziale Gospodarczym KRS o nr 0000267892
NIP 5272523217, Regon 140729468

Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach. Każdy klient naszego serwisu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Newsletter
Polecamy