Newsletter

Inspire 3 podręcznik + audio online + Parcours digital

ISBN: 9782017133452
Dostępność: w magazynie
88,40 zł
75,14 zł

Inspire 3. Podręcznik + Audio online + Parcours digital

Inspire to nowoczesna seria podręczników do nauki języka francuskiego, przeznaczona dla starszej młodzieży i dorosłych. Kurs składa się z 3 tomów, które obejmują 3 poziomy zaawansowania językowego - od A1 do B1. Kurs pozwala na stopniowe opanowywanie kompetencji, rozwijając jednocześnie refleksję nad językiem i jego strukturami.
Inspire wyróżnia się jasną, przejrzystą budową, która ułatwia poznawanie i przyswajanie nowych treści językowych i kulturowych.
Podejście zadaniowe stwarza wiele okazji do aktywnego uczenia się języka. Różnorodność proponowanych zadań i ćwiczeń ułatwia dostosowanie nauczanych treści do poziomu i zainteresowań uczących się.
Wprowadzenie elementów nowoczesnych koncepcji uczenia się i nauczania np. odwróconej klasy czy nauczania hybrydowego daje możliwość przeprowadzenia nowoczesnych, dynamicznych lekcji.
Włączenie do nauki języka różnorodnych narzędzi cyfrowych pozwala na uzupełnienie tradycyjnego toku zajęć o przestrzeń wirtualną, podnosząc motywację do nauki języka francuskiego.

Inspire 3 doprowadza do poziomu B1 wg ESOKJ.
Zajęcia z Inspire 3 to nie tylko nauka leksyki, gramatyki i fonetyki wymaganych na poziomie średniozaawanasowanym w sposób zróżnicowany, aktywny, interaktywny, ale to również czas wymiany zdań i wyrażania opinii, argumentacji i komunikacji. Duży wybór tematów i typów zadań umożliwia pracę w grupach o zróżnicowanym poziomie.

Struktura podręcznika:
→ 9 rozdziałów składających się z:
1 strona wprowadzająca w tematykę działu,
3 kompletne lekcje,
1 lekcja "Techniques pour..." (kompetencje językowe i mediacja),
4 strony dodatkowych ćwiczeń "Langue & S'entraîner",
1 strona samooceny "Faites le point",
2 strony ewaluacji DELF.
→ 250 ćwiczeń interaktywnych z autokorektą na platformie Parcours digital®.
→ Nagrania audio i wideo dostępne w aplikacji MEDIA+ oraz na stronie kursu.

Atuty Inspire 3:
- Podejście zadaniowe angażuje ucznia w aktywną, indywidualną naukę, a jednocześnie zachęca do nauki i wymiany z innymi uczestnikami zajęć dzięki zadaniom z mediacji.
- Prosta struktura rozdziałów, wprowadzenie materiału leksykalnego i gramatycznego w kontekście, aktualne zagadniania kulturalne i odwołania do wielu różnorodnych źródeł motywują do regularnej nauki.
- Czytelne zestawienia elementów językowych z szerokim wachlarzem ćwiczeń w książce oraz na platformie Parcours digital®.
- Zadania ze stron "Techniques pour… " rozwijają wypowiedź ustną i pisemną.
- Podręcznik uwzględnia różne możliwości prowadzenia zajęć: klasa odwórcona, zajęcia zdalne, lekcje stacjonarne grupowe i induwidualne.

Komponenty:
- podręcznik + audio/wideo online + Parcours digital
- zeszyt ćwiczeń
- przewodnik metodyczny
- podręcznik interaktywny dla nauczyciela

Specyfikacja
Autor: Marie-José LOPES, Delphine TWARDOWSKI-VIEITES
Rok wydania: 2022