Hachette FLE sponsorem nagród w konkursach szkolnych

Od wielu lat wydawnictwo Hachette FLE wspiera promocję języka francuskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. poprzez sponsorowanie nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów.

Swoim patronatem obejmujemy olimpiady, festiwale i konkursy językowe, które rozbudzają pasję do nauki i do kultury francuskiej i frankofońskiej.

Zapraszamy do wspólnej popularyzacji nauki języka francuskiej w szkołach!

Nauczyciele, którzy korzystają z podręczników wyd. Hachette FLE mogą wystąpić o przyznanie nagród, przesyłając do wydawnictwa wypełniony formularz „Konkurs szkolny”.

Formularz (plik Word)

Formularz prosimy przesłać drogą mailową na adres: hachettefle@hachettefle.pl

 Newsletter
Polecamy