Newsletter

Explore 2 przewodnik metodyczny

ISBN: 9782017139393
Dostępność: Brak w magazynie
114,00 zł

Explore 2 przewodnik metodyczny

Przewodnik metodyczny Explore 2 zawiera:
- opis założeń metodycznych w kursie Explore,
- podręcznik ucznia Explore 2 wraz z naniesionymi odpowiedziami do wszystkich ćwiczeń, transkrypcją nagrań audio i wideo, sugestiami dydaktycznymi,
- klucz odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń Explore 2 wraz z transkrypcją nagrań,
- klucz odpowiedzi do arkuszy egzaminacyjnych DELF wraz z transkrypcją nagrań,
- testy do każdego z 6 rozdziałów (z podziałem na rząd A i B oraz testem wyrównawczym) wraz z kluczem odpowiedzi i transkrypcją.

Specyfikacja
Autor: Fabienne Gallon, Céline Himber
Rok wydania: 2021
Znaczniki produktu