Newsletter

En Avant 1 podręcznik wieloletni - NPP

Nr dop. MEN: 871/1/2017
ISBN: 9788364667589
Dostępność: w magazynie
28,50 zł
24,99 zł

EN AVANT 1 PODRĘCZNIK WIELOLETNI + nagrania w formacie mp3 on-line

Nagrania i słowniczek francusko-polski dostępne na stronie:
http://hachettefle.pl/podrecznik_en_avant

En Avant to nowoczesna seria podręczników do nauki języka francuskiego w szkole podstawowej.

En Avant 1 przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę języka. Polecenia oraz komentarze gramatyczne zostały napisane w języku polskim.
Z En Avant 1 uczeń odkrywa język i cywilizację francuską. Uczy się szybko i z przyjemnością, gdyż tematyka poruszana w podręczniku jest bliska jego zainteresowaniom. Podręcznik odzwierciedla świat współczesnego ucznia.
Praca nad językiem opiera się na różnorodnych nagraniach oraz materiałach testowych i ikonograficznych tj. korespondencje e-mailowe, blogi, zaproszenia, rozmowy, SMS. Uczeń opanowuje zagadnienia leksykalno-gramatyczne potrzebne w codziennej komunikacji. Podręcznik uwzględnia podejście zadaniowe: każda lekcja jest zakończona krótkim zadaniem wykonanym w interakcji.
Na końcu każdego rozdziału test kompetencji sprawdza podstawowe umiejętności w zakresie rozumienia i konstruowania wypowiedzi.
Zagadnienia cywilizacyjne w ciekawy sposób odkrywają kulturę Francji oraz krajów frankofońskich, w każdym rozdziale znajdują się również odwołania do polskiej kultury. Zadania im towarzyszące rozwijają kompetencje interkulturowe.

Podręcznik En Avant 1 został opracowany zgodnie z wymogami rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej i dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.

En Avant 1 podręcznik wieloletni:
- spełnia wymagania ministerialne pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym
- zarówno treści jak i proponowane zadania aktywizujące mają na celu podniesienie motywacji do nauki języka francuskiego i umożliwienie realizacji podejścia zadaniowego
- spełnia wymogi podręcznika wieloletniego: w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku zawiera informację, że odpowiedzi nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu
- nagrania audio mające na celu rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu zostały udostępnione na stronie www.hachettefle.pl/podrecznik_en_avant

Specyfikacja
Autor: Fabienne Gallon, Sylvain Capelli, Gabrielle Robein
Rok wydania: 2017
Znaczniki produktu
Klienci, którzy kupili ten tytuł nabyli również:

En Avant 2 podręcznik wieloletni - NPP

Nr dop. MEN: 871/2/2018
28,50 zł 24,99 zł

Les Loustics 1 podręcznik

53,90 zł 45,81 zł