Newsletter

EN ACTION 3 - rekomendacja MEiN

piątek, 11 czerwca 2021

 

Podręcznik EN ACTION 3 został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji i Nauki i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka francuskiego na postawie opinii rzeczoznawców: prof. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej, mgr. Adama Wicińskiego, dr Ewy Kozioł-Chrzanowskiej.

Etap edukacyjny: III - szkoły ponadpodstawowe: liceum ogólnokształcące i technikum

Poziom zaawansowania: III.2.0

Poziom ESOKJ: B1/B1+

Numer ewidencyjny w wykazie MEiN: 939/3/2021

 

Podręczniki EN ACTION z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki: 

En Action 1 - numer dop. MEN 939/1/2018

En Action 2 - numer dop. MEN 939/2/2020

En Action 3 - numer dop. MEiN 939/3/2021

 

Więcej informacji o nowym, trzecim tomie En Action na stronie:

www.hachettefle.pl/en-action-3-podrecznik-dla-4-letniego-liceum