Newsletter

En Avant 1 podręcznik wieloletni - NPP

Nr dop. MEN: 871/1/2017
ISBN: 9788364667589
Dostępność: w magazynie
28,50 zł
23,00 zł


EN AVANT 1 PODRĘCZNIK WIELOLETNI + nagrania w formacie mp3 on-line


 


En Avant to nowoczesna seria podręczników do nauki języka francuskiego w szkole podstawowej. 


 


En Avant 1 przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę języka. Polecenia oraz komentarze gramatyczne zostały napisane w języku polskim.


Z En Avant 1 uczeń odkrywa język i cywilizację francuską. Uczy się szybko i z przyjemnością, gdyż tematyka poruszana w podręczniku jest bliska jego zainteresowaniom. Podręcznik odzwierciedla świat współczesnego ucznia.


Praca nad językiem opiera się na różnorodnych nagraniach oraz materiałach testowych i ikonograficznych tj. korespondencje e-mailowe, blogi, zaproszenia, rozmowy, SMS. Uczeń opanowuje zagadnienia leksykalno-gramatyczne potrzebne w codziennej komunikacji. Podręcznik uwzględnia podejście zadaniowe: każda lekcja jest zakończona krótkim zadaniem wykonanym w interakcji.


 


Na końcu każdego rozdziału test kompetencji sprawdza podstawowe umiejętności w zakresie rozumienia i konstruowania wypowiedzi.


 


Zagadnienia cywilizacyjne w ciekawy sposób odkrywają kulturę Francji oraz krajów frankofońskich, w każdym rozdziale znajdują się również odwołania do polskiej kultury. Zadania im towarzyszące rozwijają kompetencje interkulturowe.


 


Podręcznik En Avant 1 został opracowany zgodnie z wymogami rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej i dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.


 


En Avant 1 podręcznik wieloletni:


- spełnia wymagania ministerialne pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym


- zarówno treści jak i proponowane zadania aktywizujące mają na celu podniesienie motywacji do nauki języka francuskiego i umożliwienie realizacji podejścia zadaniowego


- spełnia wymogi podręcznika wieloletniego: w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku zawiera informację, że odpowiedzi nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu


- nagrania audio mające na celu rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu zostały udostępnione na stronie www.hachettefle.pl/podrecznik-en-avant

Specyfikacja
Autor: Fabienne Gallon, Sylvain Capelli, Gabrielle Robein
Rok wydania: 2017
Znaczniki produktu
Klienci, którzy kupili ten tytuł nabyli również:

Adosphere 2 podręcznik +CD (podręcznik wieloletni)

Numer MEN: 329/2/2012/2016
28,50 zł 25,00 zł